Fredsljuset 20 november

Fredsljuset är ett ljus med bön om fred. Scoutrörelsen, världens största frivilliga fredsorganisation, vill sprida fredens ljus över hela världen.

Fredsljuset tändes i födelsekyrkan i Betlehem på den låga som brunnit där sedan kyrkan kom till år 565. Ljuset sprids sedan över nästan hela världen.

Detta vill vi i Vinslövs scoutkår vara med och sprida!

Vad gör Vinslövs Scoutkår av ljuset?

Kåren kommer att förvara lågan i skyltskåpet vid Hedbergshuset till Julskyltningen då vi lämnar den vidare till andra föreningar i Vinslöv. Bland annat kommer Vinslövs lucia att krönas med hjälp av fredsljuset.

Ni kan följa vad som händer med fredsljuset i vår Facebook-grupp.